Śladami zabytków: Polski Zamek w Malborku

Szanowny użytkowniku dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu informacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z seria naszych artykułów aktualnie na temat zachowanych zabytkowych zamków. Naszą podróż zaczynamy od jednego z najbardziej znanych zamków, jakim jest zamek Krzyżacki w Malborku. Prawie każda osoba kojarzy zamek w Malborku z zakonem krzyżackim i to kojarzenie jest jak najbardziej słuszne i trafne.

14 Września 1309 roku wielki mistrz Zakonu przeniósł urząd, który pełnił oraz zmieniła się ranga zamku, bo awansował do roli stolicy jednego z potężnych państw na południowym wybrzeżu morza Bałtyckiego. Wydarzenie to miało bardzo duży wpływ na dalsze losy zamku, ponieważ zapoczątkowało przebudowę, która trwała blisko czterdzieści lat i zmieniła diametralnie zamek. Otoczona zamek głęboką fosą wraz z pierścieniami murów obronnych. Dzięki tej rozbudowie powstało dużo nowych lokalizacji w zamku waz z największą salą na zamku(wielki refektarz) oraz Pałac Wielkich Mistrzów.

Wiek XIV – XV

Wiek XIV oraz XV również przyniósł dla zamku zmiany związane z jego rozbudową, lecz tym razem skupiono się nad wielką zbrojownię na działa i wozy bojowe, która nosiła nazwę Karwan. Lecz to nie wszystkie zmiany rozbudowano również spichlerz nad brzegiem Nogatu oraz szereg budynków gospodarczych wszystkie te zmiany zmieniły postrzeganie zamku. Był on na tamten czas zamkiem średnim dostępnym dla rycerzy. Zamek zbudowany przez Krzyżaków w czasach Polski zaczął być niedostatecznie i niestaranie utrzymywany. Utrzymanie tak dużego obiektu wiązało się z duża ilością nakładów finansowych, co było kłopotliwe.

Początek XVII przyniósł kolejne zmiany na zamku w Malborku część pomieszczeń Pałacu Wielkich Mistrzów została przekształcona na apartamenty królewskie. W 1644 roku w przypadkowym podpaleniu dachu zniszczeniu uległy średniowieczne krużganki. Zostały one odbudowane, ale już w innym stylu bardziej barokowym. Z powodu przeciągającego się w roku 1647 remontu zawaleniu uległo sklepienie skrzydła południowego i Kapitularza w 1675r. Dopiero na polecenie króla Augusta II położone zostały nowe dachy na Zamku Wysokim. Natomiast więżę główna zwieńczono hełmem z latarnią.

Wiek XVIII

W latach 1756 a 1767 na miejscu dawnej Wieży Kleszej został postawiony wielki gmach kolegium jezuickiego. Prace budowlane na Zamku w pierwszej połowie XVIII wieku ograniczały się do bieżących remontów pomieszczeń skrzydła północnego dla potrzeb starostwa, natomiast skrzydła wschodniego na potrzeby ekonomii malborskiej. Jeśli chodzi o losy zamku po II Wojnie Światowej Polska administracja cywilna pojawiła się w mieście już w kwietniu 1945 roku, ostatni zorganizowany wyjazd Niemców odbył się w 1957 roku. Koniec lat czterdziestych to okres, w którym systematycznie wyburzano pozostałości zabudowy na terenie Starego Miasta.

Przez kolejne kilkanaście lat zamkiem opiekowało się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Ciągłe powiększanie się ilości turystów spowodowało, że podjęto dalsze prace porządkowe oraz remontowe. Miały one jednak charakter doraźny i wykonywano je bez szczegółowej dokumentacji. Pod koniec lat pięćdziesiątych inicjatorem działań na rzecz ochrony i uporządkowania zabytku stał się Społeczny Komitet Odbudowy Zamku, utworzony przez miejscowych działaczy kulturalnych. Prace nabrały wyraźnego ożywienia, a Komitet podjął starania o zorganizowanie w zamku instytucji muzealnej.

Wiek XX

W 1961 powstało nowo utworzone Muzeum Zamkowe. Podlegające bezpośrednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.  Aktualnie mieści się w zamku około 40 tysięcy muzealiów mieszczą się tak cenne zbiory, jak np. zaliczana do największych w Europie kolekcja średniowiecznych elementów architektonicznych, unikatowy w skali światowej wyrobów z bursztynu, zestawy dawnej broni oraz uzbrojenia wraz z bogatą kolekcją numizmatów. Dziś zamek jest chętnie zwiedzanym i podziwianym zabytkiem, który cieszy się zainteresowaniem turystów z całego świata. Jest miejscem gdzie często organizowane są imprezy różnego rodzaju. Jeśli szukamy miejsca do zwiedzenia w jakiś sobotni lub niedzielny dzień to jest to miejsce godne polecenia i uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *