Osadnictwo w Alpach

Ludzie na terenie Alp zaczęli osiedlać się stosunkowo wcześnie. Już 55 tysięcy lat temu na tym górzystym terenie powstawały pierwsze, osady ludzkie. Były to osady myśliwych, po których nie zachowało się zbyt wiele śladów. Około 3500 lat temu na terenie Alp pojawiła się ludność neolityczna. Ludność ta pozostawiła po sobie ślady m. in. w okolicy Jeziora Genewskiego oraz w kilku włoskich dolinach alpejskich. Ta pierwotna ludność alpejska z czasem została wyparta z zajmowanych przez siebie terenów przez Celtów. Plemiona celtyckie dość szybko opanowali zachodnią część Alp. Zajęli oni okolice dzisiejszego pogranicza Włoch, Francji oraz Szwajcarii. Opanowali także doliny alpejskie położone we wschodniej Szwajcarii oraz w Austrii. Celtowie przyczynili się w znacznym stopniu do rozwoju tego obszaru. To właśnie z ich inicjatywy powstały pierwsze trakty handlowe prowadzące przez Alpy.

W późniejszym okresie skromne wioski celtyckie zostały rozbudowane przez Rzymian. To właśnie starożytni mieszkańcy Wiecznego Miasta wybudowali wiele nowych osad miejskich położonych u stóp Alp. Miasta i osady zaczęły w okresie rzymskim powstawać również w samych górach. Rzymianie stworzyli jednocześnie pierwsze systemy wodociągowe. Jednym z podstawowych warunków rzymskiej ekspansji było utrzymanie kontroli nad traktami prowadzącymi przez tereny alpejskie. Miały one wielkie znaczenie, bowiem łączyły Rzym z bardziej na północ wysuniętymi posterunkami. Ważną rolę odgrywały tutaj przełęcze takie jak Przełęcz Wielka św. Bernarda czy Brenner.

Ekspansja Rzymian na terenie Alp nie mogła jednak trwać wiecznie. Wkrótce pojawiły się na tym obszarze plemiona barbarzyńskie. W wyniku ich najazdów Rzymianie do 400 roku zostali wyparci z Alp przez germańskie plemiona Alemanów oraz Longobardów.

W IX oraz w X wieku region alpejski wszedł w skład imperium Karola Wielkiego. W połowie IX wieku obszar ten został podzielony pomiędzy wnuków Karola. W 888 roku nastąpił dalszy podział tego obszaru. Zaczęły się wówczas tworzyć różnice językowe oraz kulturowe pomiędzy poszczególnymi rejonami Alp, które zresztą są widoczne do dnia dzisiejszego. Jak widać, podziały pojawiające się we wczesnym średniowieczu okazały się bardzo trwałe.

W Alpach Zachodnich dominującym językiem jest dzisiaj język francuski. Mieszkańcy Alp Środkowych przeważnie posługują się językiem włoskim. Język włoski dominuje także w szwajcarskim kantonie Ticino. W wielu częściach Alp usłyszeć można język niemiecki. Po niemiecku mówi się m. in. w Alpach Szwajcarskich, w Niemczech oraz w Austrii, a także w Górnej Adydze we Włoszech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *