Bank, Banki i Bankierzy

Czym jest bank?

Bank jest instytucją finansową, która przyjmuje depozyty od ludności i tworzy kredyty. Działalność kredytowa może być prowadzona bezpośrednio lub pośrednio poprzez rynki kapitałowe. Ze względu na ich znaczenie dla stabilności finansowej kraju, banki są w dużym stopniu regulowane w większości krajów.

Większość narodów zinstytucjonalizowała system znany jako bankowość rezerwy cząstkowej. W ramach której banki utrzymują aktywa płynne równe tylko części ich bieżących zobowiązań. Oprócz innych regulacji mających na celu zapewnienie płynności banki na ogół podlegają minimalnym wymogom kapitałowym – opartym na międzynarodowym zestawie standardów kapitałowych, znanych jako umowy bazylejskie.

Rozwój bankowości

Bankowość w nowoczesnym znaczeniu ewoluowała w XIV wieku w zamożnych miastach renesansowych Włoch, ale pod wieloma względami była kontynuacją idei i koncepcji kredytu i pożyczek, które miały swoje korzenie w starożytnym świecie. W historii bankowości wiele dynastii bankowych – zwłaszcza Medicis, Fuggers, Welsers, Berenbergs i Rothschildowie – odgrywało centralną rolę przez wiele stuleci. Najstarszym istniejącym bankiem detalicznym jest Banca Monte dei Paschi di Siena, a najstarszym istniejącym bankiem handlowym jest Berenberg Bank.
Definicja banku różni się w zależności od kraju.

Definicja banku różni się w zależności od kraju.

W większości jurysdykcji powszechnych istnieje ustawa o wekslach, która kodyfikuje prawo w odniesieniu do instrumentów zbywalnych, w tym czeków, a ustawa ta zawiera ustawową definicję terminu bankier: bankier obejmuje organ osób, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie, prowadzić działalność bankową. Chociaż definicja ta wydaje się okrągła, jest w rzeczywistości funkcjonalna, ponieważ zapewnia, że ​​podstawa prawna transakcji bankowych, takich jak czeki, nie zależy od struktury banku lub jego regulacji.

Działalność bankowa jest prowadzona w wielu anglojęzycznych krajach za pomocą praw zwyczajowych, które nie zostały zdefiniowane w ustawie. W innych angielskich jurysdykcjach prawa powszechnego istnieją ustawowe definicje działalności bankowej. Przyglądając się tym definicjom, ważne jest, aby pamiętać, że definiują one działalność bankową do celów prawodawstwa, a niekoniecznie ogólnie. W szczególności większość definicji pochodzi z ustawodawstwa, którego celem jest regulowanie i nadzorowanie banków, a nie regulowanie rzeczywistej działalności bankowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *